Microsoft Azure posiada rozbudowane portfolio usług. Wśród nich znajdziemy narzędzia do przechowywania i obróbki danych, rozwiązania webowe, IoT, uczenie maszynowe, wirtualne maszyny i wiele więcej.

Baza produktów Microsoft Azure jest przepotężna. Ilość opcji może przerazić, lecz gwarantuję, że po ogólnym zapoznaniu się z dostępnymi usługami całość wygląda dosyć klarownie. Warto by było zatem nieco usystematyzować dostępne usługi.

 

Dostępne narzędzia

Microsoft nieprzerwanie rozbudowuje swoją chmurę Azure. Wśród dostępnych narzędzi niemal z miesiąca na miesiąc znaleźć można nowo dodane, dopiero testowane rozwiązania. Azure to tak rozległe miejsce, że nie sposób spiąć w jednym artykule wszystko, co gigant z Redmond ma w nim do zaoferowania.

 

Warto też zaznaczyć, że z uwagi na raczkujący etap część usług nadal nie będzie posiadało tak rozwiniętego zaplecza technicznego w postaci dokumentacji, for dyskusyjnych oraz FAQ, jak sztandarowe produkty, dostępne już od kilku lat na platformie. Dlatego w przypadku stosowania bardziej niszowych rozwiązań polecam dokładną analizę tematu, a najlepiej kontakt z przedstawicielami Microsoft, odpowiedzialnymi za chmurę Azure.

W tym artykule chciałbym przedstawić i omówić moim zdaniem najważniejsze i najciekawsze usługi, jakie oferuje nam platforma Azure. Oprócz niżej wymienionych narzędzi dostępne są dziesiątki innych, bardziej niszowych rozwiązań, które zastosowanie znaleźć mogą w różnych gałęziach biznesu.

Bazując na Katalogu Usług Azure Cloud Services pogrupowałem i omówiłem konkretne usługi zarówno pod kątem ich “ogólnego” zastosowania, a także podstawowych właściwości tak, by jasnym pozostawało, jakie możliwości oferują oraz gdzie konkretnie mogą się przydać.

 

Analiza danych Aplikacje mobilne Bazy danych
Narzędzia DevOps Rozwiązania hybrydowe Internet Rzeczy
Konteneryzacja Łańcuchy bloków Magazynowanie danych
Migracja Multimedia Narzędzia dla programistów
Rozszerzona rzeczywistość Uczenie maszynowe Narzędzia sieciowe
Rozwiązania Webowe Tożsamość Wirtualne pulpity
Narzędzia obliczeniowe Zabezpieczenia Zarządzanie

 

Analiza danych

Microsoft Azure posiada szereg narzędzi przydatnych w zaawansowanej analizie danych. Nie zabrakło tutaj specjalnego modułu Azure Databricks, stworzonego właśnie z myślą o zaawansowanej obróbce i modelowaniu danych, a także rozwiązań korzystających między innymi z technologii tzw. Jeziora Danych.

 

Azure Databricks

Microsoft Azure Databricks bazuje na środowisku Apache Spark, wspierającym integrację z rozmaitymi bibliotekami open source. Aplikacja bazuje na automatycznie skalowanych klastrach, w ramach których można kompilować kod do analizy danych.

Sporą zaletą Azure Databricks jest szeroka gama obsługiwanych języków programowania. Odnajdą się w nim analitycy korzystający z Pythona, Scala, R oraz SQL. Analizę można także wesprzeć modułem machine learningowym – Databricks posiada natywną integrację z usługą Azure Machine Learning.

Azure Databricks oferuje również magazynowanie danych na szeroką skalę z możliwością łatwej automatyzacji przenoszenia danych między Databricks a Azure Data Lake oraz Azure Data Factory.

 

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics to swego rodzaju centrum analityczne, umożliwiające wykonywanie analiz danych z różnych magazynów i systemów big data. Ogromną zaletą jest niezrównana szybkość działania, albowiem analitycy mogą bazować nie na terabajtach, ale nawet na petabajtach danych. I to z wykorzystaniem starego, dobrego SQL!

 

 

Również w przypadku Synapse Analytics Microsoft zadbał o integrację z dodatkowymi usługami, w tym wypadku Power BI oraz Azure Machine Learning. Synapse Analytics skupia się tym samym na skracaniu czasu wykonywania analizy danych, aby następnie móc z łatwością udostępniać wygenerowane raporty w Microsoft 365 oraz usługach SaaS.

Microsoft stworzył również program Azure Synapse Studio, który dostarcza jednolity obszar roboczy do magazynowania, przygotowywania, zarządzania oraz obszernej analizy danych big data, wspartej często uczeniem maszynowym. Analitycy mogą dokonywać łatwej obróbki danych bez potrzeby użycia kodu.

 

HDInsight

Microsoft wspiera również oprogramowanie open source. Idealnym przykładem jest implementacja usługi HDInsight, bazującej na rozmaitych rozwiązaniach, pokroju Apache Hardoop, Spark oraz Kafka. Jeżeli zatem chcieliście skorzystać z rozwiązań open source w taniej i wydajnej chmurze – proszę bardzo.

HDInsight oferuje dostęp do łatwo skalowalnych klastrów, tworzonych na żądanie, dzięki czemu możemy znacząco ograniczyć koszty. Dużym plusem jest także spora popularność tej usługi, która uzyskała już ponad 30 certyfikatów branżowych, potwierdzających spełnienie określonych standardów korporacyjnych.

 

Data Lake Analytics

Azure Data Lake Analytics to kolejne narzędzie analityczne, tym razem przeznaczone do analizy danych, które magazynujemy w Data Lake Store. Również w tym przypadku do dyspozycji oddano rozbudowane rozwiązanie do przeprowadzania zaawansowanego modelowania danych.

Sporą zaletą Data Lake Analytics jest łatwe, błyskawiczne wdrożenie oraz obsługa z wykorzystaniem języka U-SQL, przydatnego w szegółowej analizie ogromnej ilości danych. Przyjemny jest również sposób rozliczania – brak kosztów “z góry”, brak opłat za rezygnację oraz płatność tylko za rzeczywiste użycie mocy za sekundę pracy.

 

Azure Data Explorer

Kolejna usługa – Azure Data Explorer – skupia się na analizie danych w czasie rzeczywistym. Azure DE pozwala na błyskawiczną analizę danych przesyłanych strumieniowo chociażby z zewnętrznych aplikacji, serwisów internetowych, urządzeń IoT i wielu więcej.

Na plus po raz kolejny warto wyróżnić doskonałą skalowalność – możemy ograniczyć ilość zapytań do minimum i w ten sposób redukować poniesione koszty. Azure Data Explorer skupia się na błyskawicznym działaniu, oferując możliwość przetwarzania terabajtów danych w kilka minut. Może okazać się idealną propozycją w dobie szybkiego rozwoju sieci 5G oraz urządzeń IoT.

 

Aplikacje mobilne

Microsoft Azure pozwala ze sporą łatwością wdrażać aplikacje mobilne na platformy Android oraz iOS. Programista może wykorzystać serwery Azure do hostowania całego back-endu (zaplecza aplikacji). To idealne rozwiązanie dla mobilnych rozwiązań biznesowych, które wymagają łatwego i bezproblemowego dostępu do usługi z każdego zakątku świata.

 

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne Azure pozwalają na szybkie tworzenie oraz wdrażanie aplikacji międzyplatformowych oraz natywnych. Sporą zaletą jest możliwość zapisywania danych nie tylko lokalnie, ale również w chmurze oraz uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem chociażby Azure Active Directory.

Aplikacje mobilne Azure umożliwiają również synchronizację danych w chmurze z tymi lokalnymi, a także wysyłanie spersonalizowanych powiadomień do milionów klientów. Całość została oczywiście oparta o serwery Microsoft Azure z możliwością automatycznego skalowania.

 

App Service

W kategorii witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych prym wiedzie przepotężna usługa App Service, która umożliwia stworzenie dynamicznego zaplecza dla aplikacji mobilnych w formie bezserwerowych interfejsów API.

Na uwagę zasługuje również szeroka kompatybilność z usługą GitHub, ułatwiającą procedurę wdrażania, integracji oraz kontroli wersji.

 

Azure Maps

Azure Maps to rozbudowana usługa, oferująca geoprzestrzenne interfejsy API. Dzięki niej w aplikacji mobilnej możemy zaimplementować rozmaite narzędzia, umożliwiające wykorzystanie lokalizacji.

Azure Maps pozwala na wyszukiwanie określonej lokalizacji, analizę ruchu, integrację map wraz z wyznaczaniem tras, a także dokonywanie operacji przestrzennych i tworzenie rozwiązań korzystających z geolokalizacji.

 

API Management

Azure API Management to centrum, w którym z łatwością zarządzać można wszystkimi naszymi interfejsami API, również tymi poza chmurą Microsoftu. API Management umożliwia również uaktualnianie interfejsów do formatu REST oraz stworzenie portalu dla deweloperów z przydatnymi informacjami na temat wyciągania danych z API.

API Management to także spora wygoda. Wszystkie interfejsy API możemy trzymać za pojedynczym adresem IP lub domeną. Microsoft zadbał także o bezpieczeństwo, dając szerokie spektrum możliwości przy modyfikacji “wypuszczania” danych, wprowadzania określonych limitów oraz innych ograniczeń.

 

Bazy danych

Azure SQL Database

Czy jest coś bardziej “bazodanowego” od bazy danych SQL? Azure SQL Database to relacyjna baza danych w chmurze, którą oczywiście można z łatwością skalować. Microsoft chwali się również szerokim spektrum narzędzi do jej automatyzacji i optymalizacji, w tym chociażby funkcji obsługiwanych przez sztuczną inteligencję.

W przypadku SQL Database najważniejsza jest odpowiednia optymalizacja kosztowa. Wersja Azure w porównaniu do Amazon Web Services potrafiła kosztować nawet 86% mniej dla 3-letniego planu dla cenników z października 2019 roku. Wow!

Azure Cosmos DB

Jeżeli szukacie bazy danych NoSQL, warto przyjrzeć się Azure Cosmos DB. Microsoft gwarantuje czas odpowiedzi poniżej 10 ms oraz 99,999% dostępności na podstawie umowy SLA. Nie zabrakło również automatycznego skalowania oraz integracji z interfejsami API open source dla baz MongoDB i Cassandra.

 

Cosmos DB to idealna propozycja dla aplikacji o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Dzięki łatwemu skalowaniu, szybkiemu czasowi odpowiedzi oraz bezawaryjności baza NoSQL w Cosmos DB to idealne rozwiązanie. Warto również wspomnieć o analizie danych operacyjnych w czasie rzeczywistym poprzez funkcję Azure Synapse oraz szerokim zastosowaniu chociażby w IoT czy handlu detalicznym na masową skalę.

 

Azure Database for PostgreSQL, MariaDB, MySQL

Oprócz własnych rozwiązań, Azure oferuje możliwość hostowania baz danych PostgreSQL, MariaDB oraz MySQL. Podobnie jak w przypadku autorskich usług, nie brakuje tutaj łatwego skalowania oraz szerokiej możliwości integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami open source.

 

Narzędzia DevOps

Azure DevOps

Microsoft Azure posiada potężną usługę Azure DevOps, w skład której wchodzi kilka serwisów – Azure Boards, Azure Pipelines, Azure Repos, Azure Test Plans oraz Azure Artifacts. Oprócz nich dostępne są setki dodatkowych rozszerzeń, umożliwiających rozbudowę funkcjonalności podstawowej usługi DevOps.

 

Azure Boards to ciekawe rozwiązanie oparte o tablice Kanban, listy prac, a także pulpity nawigacyjne. Umożliwiają one efektywne planowanie i monitoring postępu pracy nad danym zagadnieniem. W parze z Boards idzie usługa Azure Repos, oferująca hosting prywatnych repozytoriów Git w ramach chmury.

 

Azure Artifacts to z kolei repozytorium pakietów, za pomocą którego można łatwo udostępniać pakiety Maven, npm, NuGet oraz Python w ramach całego zespołu. Łatwą integrację wspomoże Azure Pipelines pozwalająca na kompilowanie kodu z wykorzystaniem chmurowego hostingu dla systemu Linux, macOS oraz Windows. Przydatna może być także Azure Test Plans, ułatwiająca procedurę testową i umożliwiającą dokładną analizę wykonanych testów jednostkowych oraz eksploracyjnych.

 

Azure Monitor

Eksperci DevOps z pewnością docenią narzędzie Azure Monitor, oferujące monitoring dostępności, wydajności oraz użycia całej infrastruktury. Chodzi tutaj nie tylko o pojedynczą aplikację, ale także cały system informatyczny przedsiębiorstwa, w zależności od sposobu jego wdrożenia.

 

Azure Monitor gromadzi dane telemetryczne z rozmaitych źródeł lokalnych, korzystając z pomocy między innymi usług Azure Security Center oraz Azure Automation. Następnie dokonywana jest agregacja i przechowywanie danych, które można z łatwością poddać analizie.

 

Rozwiązania Hybrydowe

Azure Stack

Azure Stack to ogromna usługa, umożliwiająca uruchamianie aplikacji hybrydowych w rozmaitych miejscach w sposób spójny z całym ekosystemem IT. Azure Stack korzysta z serwisów Stack Edge, Stack HCI oraz Stack Hub, oferujące możliwości uczenia maszynowego, rozwiązania dla IoT, skalowanie, wirtualizację oraz budowanie własnej, autonomicznej chmury danych.

 

Azure Stack sprawdzić się może w rozmaitych branżach – od administracji, przez finanse, produkcję i handel, kończąc na nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu energii odnawialnej i zdrowiu.

 

Azure Arc

Azure Arc to nowa usługa w portfolio Microsoftu, która ma znacząco ułatwić procedurę zarządzania rozproszonym środowiskiem. Co ciekawe, usługa jest obecnie w wersji zapoznawczej, dzięki temu można z niej korzystać całkowicie za darmo.

 

 

Azure Arc pomoże spiąć wszystkie rozproszone serwery oraz klastry Kubernetes, a także umożliwić uruchamiania kolejnych usług z platformy Azure dla dowolnego rozwiązania, wraz z efektywną optymalizacją ponoszonych kosztów.

 

Internet Rzeczy

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub pozwala na łatwą komunikację między chmurą, a urządzeniami IoT. Pobierać można nie tylko gromadzone przez urządzenie informacje, ale również informacje o stanie sprzętu, całość bez konieczności pisania kodu.

Azure IoT Hub oferuje także łatwe przesyłanie komunikatów konkretnemu sprzętowi, ułatwia procedurę ich uwierzytelniania i tym samym – poszerza zasięg i możliwości chmury na tzw. urządzenia brzegowe.

 

Azure Digital Twins

Azure Digital Twins to usługa IoT, mająca za zadanie ułatwienie tworzenia modeli środowisk fizycznych. Przydatna jest zwłaszcza w branży budowlanej, w której rozwiązania IoT są coraz popularniejsze do monitorowania stanu budynków oraz ich przerabiania na “inteligentne budynki”, cechujące się wyższym poziomem bezpieczeństwa.

 

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge pozwala “odciążyć” urządzenia brzegowe IoT ze skomplikowanych obliczeń, które przenoszone są do chmury. Dzięki tej usłudze możliwe jest znaczące poszerzenie funkcjonalności sprzętu, poprzez np. uruchamianie lokalnie gotowych, wytrenowanych modeli nauczania maszynowego w chmurze.

 

Konteneryzacja

Azure Kubernetes Service (AKS)

Flagową usługą bazującą na konteneryzacji jest szeroko znana Azure Kubernetes Service, w skrócie AKS. Na Kubernetesie bazuje wiele innych rozwiązań od Azure, lecz można z niego korzystać również osobno. AKS umożliwia łatwe tworzenie i wdrażanie aplikacji konteneryzowanych, co niesie ze sobą wiele zalet.

 

AKS przydaje się między innymi w przypadku potrzeby szybkiej migracji istniejących aplikacji oraz uproszczenia wdrażania aplikacji bazujących na mikrousługach. AKS udostępnia także modele nauczania maszynowego, łatwe przesyłanie strumieniowe danych, wdrażanie urządzeń IoT oraz oczywiście skalowanie i optymalizację kosztów.

 

Container Instances

Azure Container Instances (ACI) pozwala uruchamiać kontenery bez potrzeby zarządzania serwerami. Dzięki temu nie trzeba przejmować się poprawną konfiguracją i działaniem usługi, a można skupić się na projektowaniu i tworzeniu aplikacji.

ACI, podobnie do AKS, to elastyczna usługa, umożliwiająca bezproblemowe skalowanie oraz integrację z innymi rozwiązaniami Microsoftu.

 

Container Registry

Azure Container Registry umożliwia przechowywanie, zabezpieczanie, skanowanie oraz replikowanie obrazów kontenera i artefaktów nie tylko Kubernetes, ale również wielu innych zewnętrznych rozwiązań, takich jak Docker, Helm, ORAS i OCI.

 

Łańcuchy bloków

Azure Blockchain

Microsoft stosunkowo niedawno rozpoczął przygodę z łańcuchami bloków, oferując usługę Azure Blockchain. Usługa ta umożliwia łatwe tworzenie i konfigurację infrastruktury blockchain wraz z możliwością nadzoru na szeroką skalę z wykorzystaniem wbudowanych funkcji oraz zarządzania konsorcjum bez potrzeby pisania kodu.

Podczas tworzenia aplikacji możemy skorzystać z usługi Azure Blockchain Workbench, umożliwiającej łatwe prototypowanie aplikacji opartych na blokach łańcuchów oraz Azure Blockchain Tokens, umożliwiającej definiowanie i tworzenie tokenów. Azure Blockchain oferuje również możliwość magazynowania danych oraz reagowania na nie z rejestru za pomocą menedżera danych łańcucha bloków.

 

Magazynowanie danych

Azure Backup

Azure Backup to wbudowana w platformę Azure usługa do tworzenia kopii zapasowych. Możemy je tworzyć nawet za pomocą jednego kliknięcia dla baz danych SQL i maszyn wirtualnych.

 

 

Microsoft w Azure Backup postawił na szybkie i łatwe tworzenie backupu w oparciu o skalowanie, dzięki czemu możemy zrezygnować z konieczności tworzenia mało wygodnych kopii zapasowych online.

 

Azure Data Lake Storage

Do przechowywania danych big data świetnie nada się usługa Azure Data Lake Storage (ADLS) drugiej generacji. ADLS dostarcza wydajny system plików oraz wydajność umożliwiającą magazynowanie i błyskawiczne użycie danych na ogromną skalę w krótkim wymiarze czasu. Wszystko z uwzględnieniem wysokiego poziomu zabezpieczeń oraz efektywnego skalowania.

 

Magazyn dysków

Magazyn dysków Azure Disc Storage to rozwiązanie wykorzystywane do magazynowania danych na wirtualnych maszynach. Udostępnia on praktycznie nieograniczoną powierzchnię magazynową dla dowolnej “VM-ki”, którą posiadamy w usłudze Azure Virtual Machines. Korzystać możemy także z szybkich dysków SSD, obecnie często stosowanych w celu zapewnienia błyskawicznie działającego hostingu.

 

Azure Archive Storage

Z myślą o archiwizacji danych Microsoft przygotował usługą Azure Archive Storage. AAS to najtańsza warstwa magazynowa, która oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki automatycznemu szyfrowaniu danych, a także umożliwia łatwą integrację.

 

Migracja

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery to wbudowana usługa odzyskiwania strony po awarii, działająca w formie DRaaS. Pozwala ona na łatwą replikację maszyny wirtualnej z możliwością ustalenia kolejności aplikacji wielowarstwowych, działających na VM.

 

Azure Site Recovery pozwala obniżyć koszty lokalnej infrastruktury poprzez uniknięcie konieczności przetrzymywania i aktualizacji backupu. Dzięki skalowalności również w przypadku ASR płacimy tylko za te zasoby obliczeniowe, które aktualnie są wykorzystywane.

 

Azure Migrate

W migrowaniu danych i infrastruktury pomaga usługa Azure Migrate, oferująca konkretne scenariusze migracji w oparciu o określone warunki. Wykorzystuje ona narzędzia do szybkiej migracji metodą “lift-and-shift” bez dodatkowych kosztów.

W skład obsługiwanych obciążeń migracji wchodzą chociażby serwery Windows/Linux, bazy danych, dane, aplikacje internetowe oraz pulpity wirtualne.

 

Data Box

Usługa Data Box umożliwia szybką migrację dużej ilości danych w krótkim czasie. Gwarantuje ona pełne bezpieczeństwo z użyciem szyfrowania AES. Co ciekawe, migracji danych dokonać możemy zarówno online, jak i offline.

 

W przypadku migracji online wykorzystywane są serwisy Data Box Gateway lub Azure Stack Edge (z wykorzystaniem infrastruktury IoT). Z kolei w przypadku ogromnej ilości danych proces migracji możemy wykonać offline, wykorzystując fizyczne urządzenia DataBox (100 TB bazujące na NAS), Data Box Disk (dysk SSD SATA o pojemności 8 TB dostarczany w pakietach po max 5 sztuk) oraz Data Box Heavy (osobne urządzenie o maksymalnej pojemności 1 PB).

 

Multimedia

Media Services

Azure Media Services to platforma umożliwiająca strumieniowanie wideo na szeroką skalę. Dzięki niej możesz z łatwością udostępniać wideo w chmurze i implementować je w rozwiązaniach końcowych, z wykorzystaniem HTTP Live Streaming, MPEG-DASH lub Smooth Streaming.

 

Pliki wideo w Media Services można łatwo zaszyfrować z wykorzystaniem algorytmu AES-128 lub rozmaitych systemów DRM. Media Services udostępnia także klucze i licencje DRM, dzięki czemu wprowadzić możemy procedurę autoryzacji klientów.

 

Encoding

Azure Encoding to usługa umożliwiająca kodowanie na żywo w chmurze. Oferuje możliwość generowania miniaturek, nakładek, łączeń i klipów, a także przekazywania dekodowanych plików z wykorzystaniem rozmaitych protokołów.

Co istotne, skalowalna usługa Azure Encoding mimo ogromnych możliwości kodowania oraz dalszego przekazywania plików rozliczana jest za same dekodowane dane.

 

Azure Media Player

Azure Media Player to uniwersalny odtwarzacz, którego można z łatwością zaimplementować oraz modyfikować. Obsługuje on najpopularniejsze ekrany i urządzenia, oferuje wybór najlepszego formatu odtwarzania i mimo korzystania z nowoczesnych metod odtwarzania, w razie potrzeby umożliwia użycie technologii Flash lub Silverlight.

 

Narzędzia dla programistów

Visual Studio

Wśród narzędzi dla programistów nie może zabraknąć flagowego produktu Microsoftu – Visual Studio. Wygodne i rozbudowane środowisko IDE umożliwia pracę z wykorzystaniem platformy Azure do budowy zaawansowanych aplikacji wraz z możliwością ich kompilacji, debugowania, testowania i pracy w oparciu o repozytoria.

 

Azure Lab Services

Azure Lab Services oferuje możliwość szybkiego tworzenia “laboratoriów” na potrzeby obsługi scenariuszy aplikacji. Laboratorium udostępnia uczestnikom dostęp do wirtualnych maszyn. Dzięki możliwości analizy Lab Services świetnie się sprawdza w przypadku zajęć, prowadzenia szkoleń oraz hackatonów.

 

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs pozwala tworzyć środowiska testowe, w których zespoły testerskie mogą szybko i efektywnie przeprowadzać zaawansowane scenariusze testowe na platformie Windows i Linux. Odpowiednia optymalizacja DevTest Labs umożliwia także znaczną redukcję kosztów za moc obliczeniową chmury Azure, którą wykorzystuje się do przeprowadzania testów na masową skalę.

 

Visual Studio Codespaces

Usługa Visual Studio Codespaces dostępna jest obecnie w wersji zapoznawczej, lecz może okazać się naprawdę efektywna podczas stosowania jej w sporych zespołach deweloperskich. Jej zadaniem jest stworzenie chmurowego środowiska programistycznego, łatwo dostępnego z dowolnego miejsca.

Codespaces umożliwia szybkie wdrażanie nowych projektów, łatwą synchronizację z innymi usługami oraz łatwy dostęp z dowolnego miejsca na świecie, przy użyciu nawet energooszczędnego komputera, nie oferującego dużej mocy obliczeniowej.

 

Rozszerzona rzeczywistość

Spatial Anchors

Azure Spatial Anchors to chmurowa usługa ułatwiająca tworzenie aplikacji wykorzystujących rzeczywistość mieszaną. Umożliwia ona łatwą integrację danych z urządzeniami IoT i oferuje szeroką gamę narzędzi umożliwiających tworzenie środowisk 3D. Usługa prawdopodobnie zyska sporą popularność, o ile rozwiązania korzystające z rozszerzonej rzeczywistości będą szerzej dostępne.

 

Remote Rendering

Usługa Azure Remote Rendering zagwarantować ma dostęp do jak najwyższej jakości renderowanych modeli 3D w rzeczywistości mieszanej. Głównym jej zadaniem jest odciążenie urządzeń końcowych, przenosząc tym samym wszelkie obliczenia do chmury Azure. Gwarantuje to obrazy pełne szczegółów bez znaczącego obciążenia urządzenia wyświetlającego końcowy efekt.

 

Uczenie maszynowe

Cognitive Services

Azure Cognitive Services to cała rodzina usług sztucznej inteligencji, które pomagają w rozszerzeniu możliwości aplikacji. W jej skład wchodzi mnóstwo serwisów, oferujących rozmaite narzędzia, wykorzystujące nauczanie maszynowe.

 

Wśród najciekawszych narzędzi znajdziemy wiele rozmaitych serwisów, które podzielone są na kategorie.

W kategorii Decyzji znajdziemy chociażby: Content Moderator do moderacji treści w oparciu o analizę SI, Personalizację, umożliwiającą tworzenie rozwiązań przeznaczonych dla konkretnego klienta oraz Narzędzie do wykrywania anomalii.

Kategoria Język to rozwiązania umożliwiające analizę tekstu, interpretację tekstu oraz tłumaczenie. Podobnie w przypadku kategorii Mowa znajdziemy moduły umożliwiające zamianę mowy na tekst i odwrotnie, tłumaczenie mowy oraz rozpoznawanie rozmówcy na podstawie audio.

W kategorii Obraz dostępne są narzędzia umożliwiające przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie formularzy, pisma odręcznego oraz twarzy.

 

Ostatnią kategorią jest Wyszukiwanie w Internecie, bazujące na możliwościach usługi Bing. Możemy wykorzystać tutaj funkcje automatycznego sugerowania, sprawdzania pisowni, wyszukiwania wideo, obrazów, treści lub jednostek, a także wyszukiwanie wizualne w Bing.

 

Azure Machine Learning

Azure Machine Learning do usługa chmurowa, umożliwiająca tworzenie własnych modeli uczenia maszynowego, bazujących chociażby na głębokim nauczaniu, sieciach neuronowych lub sztucznej inteligencji.

Dzięki tej usłudze możemy znacząco przyspieszyć cykl uczenia maszynowego, wykorzystując szeroką integrację z rozmaitymi środowiskami, umożliwiającymi szybkie wdrażanie modeli machine learning.

 

 

Znajdziemy w niej chociażby wsparcie dla platform MLflow, Kubeflow, ONNX, PyTorch, TensorFlow, Python i R.

 

Narzędzia sieciowe

Content Delivery Network

Usługa Content Delivery Network umożliwia szybkie i bezproblemowe dostarczanie treści w skali globalnej. Dzięki wysokiej skalowalności oraz integracji z usługami Azure pozwala ona skrócić czas ładowania oraz oszczędzić zajmowaną przepustowość. Przydaje się to zwłaszcza w przypadku witryn internetowych oraz aplikacji cieszących się sporym ruchem i konsumpcją olbrzymiej ilości treści w krótkim czasie.

 

System DNS

DNS Azure umożliwia łatwy hosting całej domeny na platformie Microsoft Azure. Dzięki niej możemy przyspieszyć aplikacje przy wykorzystaniu zapytań DNS, korzystać ze stref prywatnych DNS, a także znacząco przyspieszyć proces migracji. Ogromną zaletą systemu DNS na Azure jest szybka aktualizacja rekordów, która trwa zazwyczaj kilka sekund.

 

Virtual Network

Virtual Network pozwala zbudować prywatną sieć w chmurze Azure, wykorzystując przy tym własne adresy IP i serwery DNS. Rozwiązanie dostępne w skali globalnej to świetna opcja dla dużych korporacji, chcących zbudować infrastrukturę na bazie prywatnego intranetu, którego z łatwością będzie można monitorować.

 

VPN Gateway

W palecie usług Azure nie mogło zabraknąć bramy VPN. VPN Gateway to świetny sposób połączenia centrów danych z platformą Azure, a także możliwość połączenia się z dowolnego miejsca z wirtualnymi sieciami hostowanymi na Azure, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

VPN Gateway korzysta z tuneli IPsec między lokacjami, zaś czas działania bram VPN określony został na poziomie 99,9%.

 

Rozwiązania Webowe

Azure Web Apps

Azure Web Apps to kompleksowe narzędzie do tworzenia i wdrażania firmowych aplikacji internetowych. Oferuje możliwości łatwego wdrażania na platformie Windows oraz Linux, korzystając z narzędzia Git, a także posiada funkcję automatycznego skalowania i równoważenia obciążenia w zależności od aktualnego ruchu na stronie internetowej. Obsługuje także najpopularniejsze systemy CMS, takie jak WordPress, Joomla, Dupal i Umbraco.

 

Statyczne aplikacje internetowe

Statyczne aplikacje internetowe to nowa usługa od Azure, która ułatwia cały proces rozwoju aplikacji od tworzenia kodu, aż po implementację na poziomie globalnym. Pozwala ona znacząco przyspieszyć rozwój dzięki statycznemu frontendowi i dynamicznemu zapleczu, bazującemu na interfejsach API na platformie Azure. Obsługiwane środowiska to Vue.js, React, Angular i wiele innych.

 

Azure Spring Cloud

Usługa Spring Cloud obsługiwana z wykorzystaniem programu VMware umożliwia łatwe tworzenie aplikacji w języku Java, wykorzystując przy tym backend ulokowany na platformie Microsoft Azure. Stosowanie Spring Cloud znacząco usprawnia monitorowanie aplikacji oraz zarządzanie całą infrastrukturą. Udostępniane są również pakiety startowe w celu integracji Spring Cloud z innymi usługami, pokroju chociażby Cosmos DB i Active Directory.

 

Tożsamość

Azure Active Directory

Azure Active Directory to uniwersalna platforma do zarządzania tożsamością oraz zabezpieczeniami. Azure AD zapewnia funkcję uwierzytelniania wieloskładnikowego dla każdego użytkownika organizacji, dzięki czemu znacząco pomaga chronić każdego pracownika przed atakami.

 

Azure Active Directory to też potężny agregat, pozwalający łączyć pracowników, przydzielać im dostęp i ułatwiać logowanie do tysięcy rozmaitych aplikacji SaaS.

 

Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services w formie usługi pozwala na kontrolę dostępnych usług domenowych na platformie Azure z jednego miejsca. ADDS pomaga również przy procesie migrowania aplikacji.

 

Active Directory B2C

Active Directory B2C to usługa przeznaczona do kontroli tożsamości klientów przedsiębiorstwa. Gwarantuje ona możliwość dokładnej analizy zachowań klienta, łatwe skalowania pozwala na obsłużenie nawet setek milionów użytkowników, zaś odpowiednie uwierzytelnianie każdej osoby zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

Wirtualne pulpity

Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop to usługa, dzięki której możemy szybko wdrożyć pulpity wirtualne oraz aplikacje, umożliwiające bezpieczną pracę zdalną. To świetne rozwiązanie dla użytkowników łączących się spoza organizacji, którzy potrzebują szybkiego i elastycznego urządzenia do pracy. Przydatne są nie tylko w przypadku pracowników korzystających chociażby z korporacyjnego Microsoft 365, ale także w przypadku zastosowań profesjonalnych, pokroju przeprowadzania scenariuszy testowych przez programistów i testerów oprogramowania.

 

Narzędzia obliczeniowe

Virtual Machines

Azure Virtual Machines pozwala na stworzenie i uruchomienie wirtualnych maszyn z systemem Windows i Linux. Pozwalają znacząco ograniczyć koszty dzięki odciążeniu sprzętu lokalnego, Wirtualne maszyny Azure posiadają szerokie zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi funkcjonowania przedsiębiorstwa, a ich moc obliczeniowa może zostać wykorzystana w szerokim zakresie.

 

 

Ogromnym plusem jest znów skalowalność – kiedy potrzebujemy dodatkowej mocy z uwagi na spore tymczasowe obciążenie – zwiększamy moc maszyny. Gdy tylko wykonamy operacje potrzebujące sporej wydajności – możemy zmniejszyć ich parametry i oszczędzać więcej.

 

Batch

Azure Batch umożliwia planowanie zadań w obrębie chmury. Dzięki tej usłudze z łatwością zepniemy i przeskalujemy nawet setki maszyn wirtualnych, szybko przemieścimy dane oraz uruchomimy konkretne zadania.

 

Cloud Services

Azure Cloud Services umożliwia wdrażanie aplikacji oraz interfejsów API, a następnie ich łatwe skalowanie. Wspiera języki Java, Node.js, PHP, Python, .NET oraz Ruby i pozwala na wdrażanie tysięcy wystąpień w kilka minut. Nie zabrakło tutaj również możliwości łatwego monitorowania obciążenia i poprawiania pracy aplikacji oraz systemu operacyjnego.

 

Zabezpieczenia

Azure Information Protection

Azure Information Protection umożliwia zaawansowaną ochronę poufnych treści, takich jak dokumenty, e-maile itp., które wychodzą poza firmę. Usługa pozwala na klasyfikację danych na podstawie ich poufności, ograniczać dostęp do niektórych danych oraz, co istotne, pozwala na wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających dane przez cały czas.

 

Azure Sentinel

Eksperci dbający o bezpieczeństwo i prywatność danych w firmie z pewnością docenią narzędzie Azure Sentinel, oparte o system SIEM (Security Information and Event Management). Umożliwia ono tworzenie zaawansowanych operacji zabezpieczeń z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych oraz sztucznej inteligencji.

 

Key Vault

Azure Key Vault to usługa chroniąca nasze klucze kryptograficzne oraz hasła, z których korzystają nasze aplikacje oraz usługi chmurowe. Key Vault pozwala odseparować bezpośredni dostęp do poufnych kluczy przez aplikacje, dzięki czemu znacząco ograniczyć można potencjalny wyciek danych.

 

Security Center

Azure Security Center to potężna usługa, chroniąca serwery, aplikacje natywne, dane oraz rozwiązania IoT. Łatwo i szybko konfigurowalna Security Center ogranicza ryzyko związane chociażby z niepowodzeniem aktualizacji systemu, niepotrzebnym użyciem publicznych punktów końcowych oraz brakiem szyfrowania przesyłanych i magazynowanych danych.

 

Całość opiera się na monitorowaniu całej infrastruktury i ocenianiu poziomu bezpieczeństwa z wykorzystaniem autorskiego wskaźnika.

 

Zarządzanie

Azure Advisor

Azure Advisor to must have dla każdego administratora, korzystającego z rozwiązań Azure. To bezpłatny, całkowicie spersonalizowany przewodnik po dostępnych usługach Azure. Podpowiada on jak można wykorzystać potencjał chmury do własnych potrzeb, a także radzi w jaki sposób zoptymalizować można konfigurację naszego środowiska. Przydaje się zwłaszcza w celu ograniczania kosztów korzystania z platformy.

 

Automation

Usługa Azure Automation automatyzuje proces aktualizacji we wszystkich hybrydowych środowiskach Azure. To równie ważna usługa, pozwalająca znacząco ograniczyć czas i koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach zarządzania platformą.

 

Traffic Manager

Traffic Manager to uniwersalne narzędzie, pozwalające na kierowanie ruchem przychodzącym. Dzięki niemu możemy maksymalnie zwiększyć wydajność i dostępność naszych aplikacji z wykorzystaniem routingu oraz zaawansowanego monitoringu.

 

Podsumowanie

Jak widać, dostępnych usług jest naprawdę mnóstwo. Co więcej, w tym artykule wymieniłem zaledwie część rozwiązań, które uważam za warte uwagi. Platforma Microsoft Azure rozwija się nieustannie i co rusz wprowadzane są nowe usługi, a obecne są wzbogacane o nową funkcjonalność.

Opcji wykorzystania chmury Azure jest sporo. Grunt, by do ewentualnej analizy opłacalności migracji naszej infrastruktury podejść z odpowiednią wiedzą. W tym celu polecam bezpośredni kontakt z ekspertami z Microsoft, którzy pomogą dobrać odpowiednie usługi i tym samym zapewnić najefektywniejsze środowisko przy optymalizacji kosztów.

Pełen katalog usług znajdziecie na stronie Microsoft Azure.