Sektor IT wciąż potrzebuje ludzi, ale muszą to być osoby z doświadczeniem lub przynajmniej odpowiednimi umiejętnościami – takie wnioski przedstawia raport Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce – 2024 przygotowany przez firmę HackerU, eksperta w dziedzinie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa, przygotowany we współpracy z firmą doradztwa personalnego Devire. Opracowanie jest efektem analiz i badań mających na celu lepsze zrozumienie specyfiki zmian zachodzących w sektorze cyberbezpieczeństwa.

To nasze kolejne opracowanie dotyczące rynku IT w Polsce. Raport ten nie tylko skupia się na obiektywnym spojrzeniu na rynek pracy z perspektywy sektora, ale także prezentuje najczęściej poszukiwane kompetencje, przegląd wynagrodzeń na kluczowych stanowiskach oraz wpływ różnych czynników na decyzje kandydatów przy wyborze pracodawcy – podkreśla mówi Marek Gajewski, General Manager, HackerU Poland. – Dążąc do jak najrzetelniejszego pokazania, co czeka nas w nadchodzącym roku, poprosiliśmy również o wypowiedzi ekspertów i liderów opinii w Cybersecurity, które pozwalają na unikalny wgląd w obecną sytuację i prognozy rozwoju branży.

Sektor IT zawsze był znany z atrakcyjnej polityki wynagrodzeń, ale teraz na tle rynku wypada szczególnie kusząco. Jak wynika z raportu, to także efekt szeregu nowych wyzwań związanych choćby z walką z przestępczością online. Mimo ogólnego osłabienia koniunktury na rynku IT, będącego efektem sytuacji światowej gospodarki, zapotrzebowanie na ekspertów od bezpieczeństwa IT nie maleje. W efekcie wynagrodzenia doświadczonych profesjonalistów, takich jak Cyber Security Engineer, Cloud Security Engineer czy Network Security Engineer, kształtują się w przedziale od 20 do 30 tysięcy złotych miesięcznie. Choć w 2023 roku liczba ofert pracy dla ekspertów IT zanotowała spadek, to zapotrzebowanie na specjalistów związanych z cyberbezpieczeństwem wciąż jest ogromne. To między innymi efekt wzrostu częstotliwości cyber-ataków, jak i cyfrowych wojen prowadzonych przez Rosję czy Chiny, co skłania firmy do inwestycji w ten obszar.

Autorzy raportu wskazują, że wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów znajdują się analitycy, inżynierowie i architekci posiadający doświadczenie w dostarczaniu kompleksowej ochrony przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W raporcie przedstawiono unikatowe dane dla tego sektora – analitycy HackerU i Devire zebrali stawki dla wszystkich najpopularniejszych stanowisk w sektorze obejmujące dane za 2023 r. Są one wyjątkowo szczegółowe – przykładowo w przypadku security menedżera, nawet na stanowisku juniorskim, na umowie o pracę kandydat może liczyć na wynagrodzenie wynoszące średnio 22 – 28 tys. zł brutto miesięcznie, na średnim szczeblu już 29 – 35 tys. zł, a na najwyższym szczeblu 36 – 42 tys. zł.

W przypadku zatrudnienia na umowę B2B dla stanowiska średniego szczebla należy oczekiwać stawki godzinowej 140 – 180 zł netto, zaś na najwyższym szczeblu nawet 180 – 230 zł netto za godzinę. Na stanowiskach menedżerskich są one odpowiednio wyższe – IT Director może liczyć na kwotę między 38 – 48 tys. zł, przy najczęściej oferowanej stawce 44 tys. zł. Podobnych danych w raporcie jest znacznie więcej, prezentuje on kompleksowe siatki płac dla wielu innych stanowisk z sektora.

Publikacja skupia się nie tylko na spojrzeniu na rynek pracy w Polsce z perspektywy sektora IT, ale także prezentuje oczekiwania pracowników. Można się z niego dowiedzieć jakie są kluczowe czynniki wpływające na wybór pracodawcy w tym obszarze. To choćby transparentność zasad wynagradzania (jak wynika z raportu w tym zakresie w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia). Inny trend to personalizacja benefitów oczekiwanych przez przyszłych czy również obecnych pracowników. Muszą być zarówno skuteczne, jak i pozytywnie oceniane, czyli pasować do profilu i oczekiwań pracownika. Innym zjawiskiem są systemy kafeteryjne dające możliwość elastycznego wyboru. Ważną kwestią, podobnie jak w wielu innych branżach po pandemii, jest także elastyczne podejście pracodawcy do takich form zatrudnienia jak praca zdalna czy hybrydowa.

Kandydaci do pracy w tym innowacyjnym sektorze mają swoje oczekiwania związane z dostępem do najnowszych narzędzi i technologii w dziedzinie cyber-bezpieczeństwa oraz do odpowiednich szkoleń. Firmy oferujące projekty związane z chmurą i technologiami hybrydowymi są atrakcyjniejsze dla pracowników, większym zainteresowaniem cieszą się także organizacje stosujące zaawansowane narzędzia do automatyzacji procesów bezpieczeństwa.

Standardowy pracownik Cybersecurity musi obecnie mieć przestrzeń na samodoskonalenie się, często poruszając się w obszarze, który nie posiada jeszcze ustalonych praktyk czy standardów. Szkolenia z różnych, rozległych technologii także są trudne do ujednolicenia w jednym wiodącym kierunku – zauważa Maciej Cieśla Head of Cybersecurity, HackerU Poland. – Wymaga to architektonicznego podejścia i czasu na operacyjne zrozumienie organizacji. Nie zapominajmy, że cyberbezpieczeństwo oznacza zagrożenia 24/7/365, gdzie środowisko jest zabezpieczone w dniu 0 (zero), a już dzień 1 narażony jest na nowe, nieznane zagrożenia.

Co warto podkreślić, specjaliści z tego sektora nie muszą obawiać zastąpienia swoich kompetencji przez narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. W ich przypadku kluczowa jest kompleksowość kompetencji oraz zadania wymagające podejmowania decyzji. Co więcej autorzy raportu spodziewają się, że w roku 2024, kandydaci na stanowisko Incident Response Specialist również mogą spodziewać się zwiększonej liczby ofert pracy. Wynika to głównie z rosnącej liczby cyberataków.

Szybkość zmian w dziedzinie IT wymaga nowego podejścia w cyberbezpieczeństwie. Niezbędna jest nie tylko niskopoziomowa znajomość technologii, ale także umiejętność łączenia różnych rozwiązań oraz komunikacja z biznesem – podkreśla Marcin Motylski, Founder & CEO, CloudNG.

Z kolei Piotr Nogaś, Business Development Manager w Hewlett Packard Enterprise, zwraca uwagę na aspekt prawny w branży: – Zmiany w przepisach wpływają na strategie i praktyki firm w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego – bezpieczeństwo to główny filar zgodności. Istotny jest kontekst nowych modeli przetwarzania. Wymaga on od specjalistów cybersecurity wiedzy interdyscyplinarnej i umiejętności dostosowywania się do dynamicznych zmian środowiska technologicznego.

Autorzy raportu podkreślają, że w 2024 roku nadal utrzyma się zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza ekspertów i architektów cyberbezpieczeństwa, którzy odpowiedzialni są za projektowanie globalnych rozwiązań bezpieczeństwa w organizacjach. Ten trend jest szczególnie zauważalny w kontekście wzrastającej liczby rekrutacji w tym obszarze.

Całość raportu do pobrania tutaj.

źródło: informacja prasowa
grafiki przygotowane przez ChatGPT