Jak wynika z najnowszych danych portalu No Fluff Jobs, w ciągu roku średnia liczba CV wysyłanych na jedną ofertę pracy wzrosła we wszystkich specjalizacjach IT – w kategorii Frontend nawet o 180%. Jedyną specjalizacją, w której odnotowano odwrotny trend jest Game Dev. Jednak utraty pracy w najbliższym czasie obawia się tylko 14,3% zatrudnionych w IT. Ponad 58% szukających pracy w tej branży decyduje się aplikować również na oferty o wymaganym niższym poziomie doświadczenia, niż posiadają.

Aż 71,4% specjalistów i specjalistek IT jest zdania, że szukanie pracy w tej branży jest obecnie trudniejsze niż rok temu. To wnioski z raportu Bezrobocie w IT. Czy to już realna perspektywa? od No Fluff Jobs, działającego od 10 lat polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy. Liczba ofert zatrudnienia w tej branży w pierwszym kwartale tego roku jest o blisko 14% niższa, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

– Od kilku miesięcy obserwujemy, że sytuacja w IT na polskim rynku jest niespokojna, niepodobna do niczego przedtem. W bardzo krótkim czasie dały o sobie znać skutki zamrożeń projektów i zwolnień za oceanem, wymieszane z lokalnym wyzwaniami: wojną w Ukrainie i inflacją. W efekcie stworzyło się coś w rodzaju tymczasowego rynku pracodawcy, a branża nie jest w tej chwili w stanie zapewnić tylu miejsc pracy, co jeszcze przed rokiem – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Średnia liczba CV wysyłanych na jedną ofertę pracy w IT jest aktualnie o 56% większa niż przed rokiem. Najtrudniejsza jest sytuacja w specjalizacji Frontend (projektowanie i implementacja interfejsów użytkownika stron internetowych i aplikacji), w której średnia liczba aplikacji na jedną ofertę rok do roku wzrosła aż o 180%. – z 67 do 187. W kategorii Agile/Scrum Master (zarządzanie projektami) odnotowano wzrost o blisko 53%, w Testingu o 48%, a w UX/UI/Design – o 23%. Kilkunastoprocentowe wzrosty w średniej liczbie aplikacji można zauważyć w większości kategorii IT. Jedyną, w której występuje trend przeciwny, jest Game Dev, gdzie zainteresowanie kandydatów i kandydatek rok do roku spadło o 40% (ze średnio 20 aplikacji na jedno ogłoszenie do 12).

Osoby szukające pracy w branży IT wysyłają średnio ponad 14 CV tygodniowo. Spośród kandydatów i kandydatek, którzy dopiero chcą rozpocząć karierę w IT ponad 90% aplikuje również na oferty bez podanej wysokości wynagrodzenia. W grupie osób, które pracują już w branży, ale rozglądają się za nową, ten odsetek jest też wysoki, ale spada do 70,1%. Na oferty o wymaganym wyższym poziomie doświadczenia, niż obecnie posiadane, aplikuje 67,2% kandydatów i kandydatek, a 58,4% decyduje się aplikować również na stanowiska o niższym poziomie wymaganego doświadczenia. Ponad ⅓ aplikujących szuka zatrudnienia także w innych specjalizacjach niż ta, w której obecnie pracują.

 

Nieco ponad 70% specjalistów i specjalistek IT deklaruje, że ma aktualnie pracę, a jej utraty w najbliższym czasie obawia się tylko 14,3%. W ostatnim czasie zatrudnienie straciło 17,9%, czy to z powodu dobrowolnego odejścia, czy zwolnienia. Jak na razie, 60% spośród bezrobotnych w IT pozostaje bez pracy krócej niż trzy miesiące. Jednak aż co piąta osoba szuka nowego zajęcia już ponad pół roku. Co dziewiąta ankietowana osoba chce dopiero wejść do świata IT, czy to pracując na razie w innej branży, czy też szukając dopiero swojego pierwszego zajęcia.

Metodyka badania:

Badanie zostało przeprowadzone zarówno wśród pracujących, jak i szukających pracy specjalistów i specjalistek IT z Polski. Odpowiedzi w większości pytań były poddane randomizacji. Nie wszystkie pytania były obligatoryjne, a odpowiadający mógł przerwać ankietę w dowolnym momencie. Największy odsetek ankietowanych zajmuje się: Backendem (27,3%), Frontendem (18,2%), Fullstackiem (15,6%) i Testingiem/QA (11,9%). Błąd maksymalny oszacowano na różnych poziomach zależnie od typu grupy badanych osób (np. mające pracę w IT, niemające pracy w IT, szukające pracy aktywnie, szukające pracy mniej aktywnie), dlatego mieści się on w przedziale od 2% (pytania powyżej 1650 odpowiedzi) do 5% (pytania powyżej 400 odpowiedzi).

źródło: informacja prasowa
grafiki przygotowane przez ChatGPT