Idea skrócenia tygodnia pracy budzi w Polsce coraz większe emocje i jest coraz częściej omawianym pomysłem zmiany na rynku pracy. Ze wstępnych analiz dokonanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że model 4-dniowego tygodnia pracy byłby łatwiejszy do wdrożenia niż skrócenie tygodniowej liczby godzin do przepracowania z 40 do 35. Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapewnia, że w obu wariantach zachowalibyśmy obecny poziom wynagrodzeń. ClickMeeting, popularna platforma do webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej, sprawdziła, jaką opinię na temat ewentualnych zmian mają Polacy.

 

Polscy pracownicy wykazują się dużą otwartością na zmiany organizacji czasu wykonywania obowiązków służbowych. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, wynika, że 66% Polaków opowiada się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy, a tylko 19% osób jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. Respondenci wypowiedzieli się również na temat tego, jak praca przez 4 dni w tygodniu wpłynęłaby na ich poziom satysfakcji zawodowej. W tym przypadku nawet 65% badanych sądzi, że uległaby ona poprawie, a w opinii 16% pozostałaby ona bez zmian. Jedynie 7% respondentów zadeklarowało, że taka rewolucja miałaby negatywny wpływ na ich życie zawodowe.

 

Ankietowanych zapytano także o ocenę pracy Polaków na tle mieszkańców innych krajów Europy. Nawet 70% osób twierdzi, że pracujemy więcej, a 18% sądzi, że tyle samo, co inni Europejczycy. Przy pytaniu czy czterodniowy tydzień pracy wpłynąłby na poziom obciążenia obowiązkami zawodowymi, najwięcej (53%) ankietowanych zadeklarowało, że przy takim rozwiązaniu liczba naszych zadań do wykonania w trakcie dnia pozostałaby bez zmian. Jednak 29% uważa, że ich liczba by się zwiększyła. Zdaniem 12% badanych moglibyśmy mieć mniej obowiązków służbowych, natomiast 6% nie ma zdania w tej kwestii. Pomocna w ograniczeniu ich ilości mogłaby być automatyzacja, która zdaniem 80% badanych pomaga wykonywać zadania w firmach.

– Nasze społeczeństwo stoi na progu rewolucyjnych zmian w sposobie postrzegania pracy i życia. Z naszego najnowszego badania wynika, że niemal 70% Polaków entuzjastycznie przyjmuje pomysł przejścia na czterodniowy tydzień pracy. To odzwierciedlenie zmieniającej się kultury, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wydajność pracy nabierają nowego znaczenia. To także silny sygnał, że jesteśmy gotowi traktować nowe technologie jako klucz do większej efektywności i lepszego samopoczucia w pracy. Zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu produktywności może wydawać się trudnym celem. Jednak z odpowiednim wsparciem technologicznym niebawem może stać się to nową rzeczywistością. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do efektywniejszego zarządzania czasem i zadaniami, pracy zdalnej oraz hybrydowej pomaga również w zachowaniu work-life balance oraz realizacji obowiązków w ramach modelu workation. Efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca praca jest tuż za rogiem – komentuje Paweł Łaniewski Content Marketing Expert z ClickMeeting.

 

Nowe formy wykonywania obowiązków służbowych wymagają również odpowiedniej efektywności pracowników. W związku z tym ClickMeeting zapytał Polaków również o to, jak ich zdaniem wykorzystujemy nowe technologie i cyfrowe narzędzia na tle innych państw w Europie. Najwięcej, czyli 33% ankietowanych uważa, że korzystamy z nich rzadziej i mniej skutecznie, 30% sądzi, że nie odstajemy od zagranicznych sąsiadów, a 25% twierdzi, że po takie rozwiązania sięgamy częściej i potrafimy z nich korzystać efektywniej. Respondenci uważają również, że narzędzia ułatwiające work-life balance/workation mają pozytywny wpływ na naszą wydajność w pracy (66%), jednocześnie jednak aż 20% osób nie ma opinii na ten temat. Z kolei 11% jest zdania, że nie wpływają one na efektywność, a 3 proc. uważa, że działają one na nią negatywnie.

źródło: informacja prasowa
grafiki przygotowane przez ChatGPT