Czterodniowy tydzień pracy? Tylko jedna piąta Polaków nie jest przekonana do tej idei.

Idea skrócenia tygodnia pracy budzi w Polsce coraz większe emocje i jest coraz częściej omawianym pomysłem zmiany na rynku pracy. Ze wstępnych analiz dokonanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że model 4-dniowego tygodnia pracy byłby łatwiejszy do wdrożenia niż skrócenie tygodniowej liczby godzin do przepracowania z 40 do 35. Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapewnia, że w obu wariantach zachowalibyśmy obecny […]

Czytaj więcej