Zaczęła działać usługa przechowywania danych z satelitów wykorzystywanych w programie Copernicus Sentinels: dane udostępniane przez Europejską Agencję Kosmiczną będą po raz pierwszy w Europie utrwalane na nośnikach optycznych i dostępne przez wiele dziesiątek lat.

Firma Exprivia, współpracując z Sony, będzie przez najbliższych 18 miesięcy świadczyć usługę długoterminowego przetwarzania danych z satelitów wykorzystywanych we wspólnym programie Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) o nazwie Copernicus Sentinels.

Firma Exprivia wygrała rozpisany przez ESA międzynarodowy przetarg na system do długookresowej archiwizacji danych (LTA) z par satelitów Sentinel 1, 2 i 3. Satelity te monitorują środowisko lądowe i morskie oraz powierzchnie lądów i ich ruchy. Dostarczają informacji o skażeniach, zmianach klimatu i ekosystemach, wspomagają też planowanie pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych.

 

 

W pionierskim systemie archiwizacji nieprzetworzonych danych — pobieranych bezpośrednio z satelity — po raz pierwszy w Europie wykorzystane zostaną nowe nośniki optyczne ODA GEN3. Są one oparte na technologii Sony Optical Disc Archive 3. generacji, przeznaczonej do długotrwałej archiwizacji w segmencie Big Data. Dzięki ODA olbrzymie ilości danych (ponad 8 petabajtów do końca 2021 r.) pochodzących z obserwacji Ziemi będą przez następnych 100 lat przechowywane w wydajniejszych i trwalszych urządzeniach niż tradycyjne nośniki magnetyczne. Po przetworzeniu na wyższych poziomach dane te będą nieodpłatnie udostępniane zainteresowanym obywatelom, podmiotom publicznym i prywatnym (między innymi instytutom badawczym, wojsku i władzom państwowym) oraz upoważnionym firmom.

 

Usługa LTA, opracowana pierwotnie przez włoską firmę na potrzeby lotnictwa i oparta na technologii optycznej, rejestruje każdego dnia około jednego terabajta danych dostarczanych z każdego satelity przez europejskie ośrodki „gromadzenia i przetwarzania”, generuje z nich metadane i zapisuje je online, near-line i off-line. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Exprivia pozwoli na katalogowanie, sprawdzanie i indeksowanie danych, gwarantując ich utrwalenie i możliwość użycia w przyszłości. Po raz pierwszy ESA powierza przechowywanie danych zewnętrznej firmie, która zapewni szybkie i dokładne utrwalenie gromadzonych danych oraz okresową kontrolę ich dostępności.

 

 

Nieprzetworzone dane gromadzone przez satelity Copernicus mają fundamentalne znaczenie jako źródło wszelkiego rodzaju informacji o naszej planecie — mówi Roberto Medri, dyrektor działu Digital Factory, Defence & Aerospace w firmie Exprivia. — W połączeniu z technologią ODA firmy Sony rozwiązanie opracowane przez firmę Exprivia gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo. W najbliższych dekadach przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy z takich dziedzin jak środowisko, geologia, meteorologia i zjawiska atmosferyczne. Dzięki temu nowemu podejściu przyszłe pokolenia zyskają bezpłatny dostęp do informacji przydatnych do ochrony Ziemi. Zastosowania tej technologii rozszerzają się z badań kosmicznych na sektor IT, na przykład ochronę niejednorodnych baz danych w przemyśle, służbie zdrowia, administracji publicznej i bankowości.

Firma Sony dołączyła do zespołu realizującego ten prestiżowy projekt, wnosząc nowatorskie podejście do ochrony danych.

 

 

W 2012 r., po przeszło 30 latach prac, dział badawczo-rozwojowy Sony wprowadził system Optical Disc Archive (ODA), przeznaczony do długoterminowej archiwizacji — mówi Benito Manlio Mari, kierownik sprzedaży w oddziale krajowym Sony Professional Solutions Europe. — Rozwiązanie ODA, oparte na technologii optycznej, od razu przyjęło się na rynku, co wynika z szeregu jego niepowtarzalnych właściwości, takich jak bardzo duża niezawodność, strategie ochrony i bezpośredni dostęp do danych.

Obecnie na rynku dostępna jest już trzecia generacja rozwiązania ODA, z nośnikami WORM o pojemności 5,5 TB umożliwiającymi odczyt z prędkością do 3 Gb/s i zapis z prędkością do 1,5 Gb/s.

ODA pozwala przechowywać zapisane dane przez 100 lat, wykazuje wysoką odporność na czynniki środowiskowe, a w porównaniu z innymi nośnikami fizycznymi odznacza się najwyższą przewidywaną odtwarzalnością w relacji do rozwoju generacji technologii optycznych — deklaruje Valter Corda, menedżer produktu w dziale Sony Professional Solutions Europe. — Co więcej, w przypadku ODA przejście na platformę nowej generacji nie wiąże się z koniecznością odczytu danych, przez co koszty eksploatacji są znacznie niższe niż w rozwiązaniach opartych na taśmach magnetycznych lub dyskach twardych.

 

Oprócz SONY strategicznymi partnerami firmy Exprivia były dwa inne podmioty: firma Retelit, która dostarczyła infrastrukturę chmurową do przetwarzania dużych ilości danych do archiwizacji, oraz lokalny operator telekomunikacyjny Mandarin | Open Hub Med, zarządzający usługami kolokacji i wymianą ruchu IP w Open Hub Med Data Center.

źródło: informacja prasowa