Jak wynika z nowych danych No Fluff Jobs, niewiele ponad połowa Polek i Polaków pracuje na komputerze zapewnionym przez pracodawcę, a 32% w ogóle nie używa w pracy komputera. Z osób pracujących na prywatnym sprzęcie 31% nie miało innego wyjścia, ponieważ pracodawca nie zapewnił im komputera. Zdaniem 33% respondentów i respondentek, korzystanie z prywatnego sprzętu w pracy powinno być zakazane. Tyle samo osób chciałoby kar za używanie służbowego sprzętu do celów prywatnych. Jednocześnie w czasie pracy i na komputerach służbowych 29% pracowników ogląda filmy lub seriale, a 13% relaksuje się przy… filmach pornograficznych.

Zgodnie z polskim prawem pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego do pracy sprzętu. Jednak najwyraźniej istnieje niewielka grupa Polaków przeciwna tej idei. Aż 8% z nas jest zdania, że pracodawca nie powinien zapewnić pracownikowi komputera, nawet gdy jest mu on potrzebny do pracy – wynika z najnowszego badania No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy.

Na komputerze udostępnionym przez pracodawcę pracuje 56% badanych, przy czym widać tu znaczne różnice w różnych grupach wiekowych. W tzw. pokoleniu Z, najmłodszym na rynku pracy, tylko 44% korzysta ze sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. W grupie osób w wieku od 25 do 34 lat jest to już 63%.

Do pracy korzystamy raczej z w miarę nowego sprzętu – 9% respondentów i respondentek ma do dyspozycji komputer młodszy niż rok, a 40% używa sprzętu, który ma od roku do trzech lat. Z komputera w pracy w ogóle nie korzysta 32% Polek i Polaków.

 

Spośród osób pracujących na prywatnym komputerze, zdecydowana większość – 64% – twierdzi, że to ich własny wybór, wynikający z preferencji sprzętowych lub ze specyfiki pracy. Wśród osób pracujących na prywatnym sprzęcie, 31% zadeklarowało, że zostali do tego zmuszeni, gdyż pracodawca nie udostępnił im komputera do pracy. Według 70% wszystkich badanych za naprawy prywatnego sprzętu wykorzystywanego do pracy powinien płacić pracodawca. Jednocześnie 33% Polek i Polaków uważa, że korzystanie z prywatnego sprzętu w pracy powinno być zabronione, a tyle samo jest zdania, że powinny być przewidziane kary za używanie komputera służbowego do prywatnych celów.

Do jakich prywatnych spraw Polki i Polacy wykorzystują w czasie pracy służbowy komputer? Aż 40% do szukania innej pracy. Częściej robią to mężczyźni (46% w porównaniu do 34% kobiet) oraz osoby w wieku od 18 do 24 lat (51% w porównaniu do 37 w grupie powyżej 45 lat).

Ponad połowa – 55% – ogląda filmy na YouTube, przegląda Instagrama lub Tik Toka. Aż 29% w trakcie pracy ogląda na służbowym sprzęcie seriale lub filmy pełnometrażowe, 27% gra w gry, a 13% ogląda filmy pornograficzne.

Informacje o badaniu:
Badanie zostało wykonane w na platformie Omnisurv by IQS w dniach 25 – 28.04.2024 r. Wybrano do niego ogólnopolską próbę osób w wieku 18-64 lat, reprezentatywną pod względem płci, grup wiekowych, wykształcenia oraz wielkości miejscowości zamieszkania (na podstawie danych demograficznych GUS). Liczebność próby wyniosła 1050 respondentek i respondentów. Błąd maksymalny oszacowano w przedziale 3-4%, zależnie od pytań.

źródło: informacja prasowa
grafiki przygotowane przez ChatGPT