Historia pokazuje, że w czasach kryzysu często powstawały innowacyjne rozwiązania i nowe modele działania, które potem prowadziły do korzystnych zmian i postępu cywilizacyjnego. Za taki katalizator innowacji można uznać trwającą od ponad roku pandemię, podczas której mieliśmy okazję obserwować niezwykłe wręcz przyspieszenie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wiele oczekiwanych od lat rozwiązań w ostatnich miesiącach zostało wcielonych w życie, zapewniając względne funkcjonowanie państwa w warunkach izolacji.

 

Bardzo istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnych usług mają zaawansowana analityka i technologia IoT (Internet of Things). Z jednej strony wpisują się one w ogólną ideę smart cities, zakładającą inteligentny wzrost ośrodków miejskich i w efekcie większy komfort życia mieszkańców. Z drugiej strony technologie te znajdują zastosowanie odpowiadające na konkretne potrzeby człowieka.

 

Miasto czujników

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło miasto Christchurch w Nowej Zelandii, zapoczątkowało niezwykle innowacyjne podejście do zmian infrastrukturalnych. Przystępując do odbudowy, zdecydowano się na opracowanie i integrację sieci cyfrowych czujników z fizyczną infrastrukturą miejską. Celem było gromadzenie danych, które pozwolą na lepsze monitorowanie różnorodnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia obywateli. Począwszy od poziomu hałasu i zużycia wody, przez natężenie ruchu, jakość powietrza czy poziom zanieczyszczenia – dane są analizowane w czasie rzeczywistym i na bardzo szczegółowym poziomie. Pozwala to na przykład odnaleźć korelacje między jakością powietrza, jego temperaturą i częstotliwością występowania chorób układu oddechowego.

 

 

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki i technologii IoT można szybko i sprawnie wykryć, gdzie zaczynają się lub rozprzestrzeniają choroby, zrozumieć podstawowe przyczyny problemów z jakością wody oraz przewidzieć wiele innych zjawisk, które mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do gromadzonych danych i płynącej z nich wiedzy pozwala im samodzielnie analizować sytuację i przygotować się na niekorzystne zjawiska, zanim one wystąpią.

 

Ochrona osobista

Innym z zastosowań nowoczesnych rozwiązań analitycznych w sferze publicznej są systemy ochrony ofiar przemocy domowej. W kwarantannie i izolacji rośnie spożycie alkoholu, a także częściej pojawia się stres i niepewność, które przeradzają się w agresję. Okazuje się, że nawet w przypadku tak trudnego i delikatnego problemu społecznego jest miejsce na analitykę wspieraną przez technologię IoT. Zwłaszcza, gdy nadrzędnym celem jest realna pomoc.

Firma SAS we współpracy z CAP Science opracowała rozwiązanie do monitorowania w czasie rzeczywistym potencjalnych zagrożeń. Dyskretna bransoletka FitBit w założeniu ma być noszona zarówno przez sprawcę, jak i ofiarę przemocy. Czujniki w urządzeniu komunikują się z oprogramowaniem SAS w celu przekazywania danych i raportowania w czasie rzeczywistym o lokalizacji sprawcy – po to, aby weryfikować, czy zachowuje bezpieczną odległość od ofiary. Jeśli naruszy zakaz sądowy i podejdzie zbyt blisko, służby otrzymają odpowiedni komunikat. Taki system ostrzeżeń pomaga policji zareagować w odpowiednim momencie i zapewnić bezpieczeństwo. Z kolei zarejestrowane i przeanalizowane dane stanowią potwierdzenie, które można wykorzystać potem jako dowód w procesie sądowym.

 

Jakość życia

Wizja inteligentnych miast wyposażonych w automatyczne systemy, które ostrzegają i chronią mieszkańców, nie jest już tak odległa. Jednak nawet najprostsze usprawnienia mogą przynieść wymierne korzyści dla ludzi i środowiska naturalnego. Władze miasta Cary w Karolinie Północnej w USA umożliwiają swoim obywatelom monitorowanie zużycia wody dzięki zautomatyzowanemu systemowi wodomierzy. Rozwiązanie wdrożone we współpracy z SAS, które zastąpiło tradycyjne comiesięczne ręczne odczyty, zapewnia analizę danych z liczników w czasie rzeczywistym. System dostarcza mieszkańcom i służbom miejskim szczegółowe raporty dotyczące zużycia wody, co oprócz wygody przynosi realne oszczędności – liczone w milionach dolarów.

 

 

Możliwość przewidywania niebezpiecznych zjawisk i zmian środowiskowych czy przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób może ochronić zdrowie, a nawet uratować życie. Analiza ruchu ulicznego i obłożenia komunikacji miejskiej może sprawić, że dojazdy do pracy oraz codzienne życie będą mniej uciążliwe i szkodliwe. Analityka wspiera miasta i obywateli w podejmowaniu decyzji, które zapewnią im lepsze życie w czystszym, zdrowszym oraz bardziej bezpiecznym otoczeniu.

 

Publikacja przygotowana przez firmę SAS Institute