Współczesne wojny rozgrywają się nie tylko na lądzie i w powietrzu – cyberbezpieczeństwo stało się nieodzownym elementem obrony narodowej. Zagrożenia cybernetyczne dotykają nie tylko pojedynczych obywateli i przedsiębiorstw, ale również całe państwa. Eksperci z HackerU Polska podkreślają, że w erze cyfrowej ochrona danych i systemów przed atakami hakerów jest priorytetem dla sił zbrojnych i instytucji państwowych. W świecie, gdzie informacje są strategicznym zasobem, zabezpieczanie danych i zapewnienie integralności oraz dostępności informacji stało się kluczowe.

W niedawnym wywiadzie radiowym, wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ostrzegł, że w najbliższych tygodniach można spodziewać się wzmożonej aktywności cyberataków na Polskę, głównie z Rosji. Hiszpański dziennik „El Pais” potwierdza te informacje, dodając, że Hiszpania w ciągu kilku miesięcy była celem 36 zmasowanych ataków cybernetycznych powiązanych z Rosją, Iranem, Chinami i Koreą Północną. Te państwa często wspierają grupy cyberprzestępców, co stanowi poważne zagrożenie dla całych sektorów gospodarki, takich jak bankowość, administracja publiczna czy lotnictwo.

Podczas konferencji przed kongresem INSECON w Poznaniu, wicepremier Gawkowski stwierdził, że Polska jest jednym z najczęściej atakowanych cybernetycznie krajów na świecie. W 2023 roku zanotowano ponad 5 tys. cyberataków na sieci polskiego wojska, głównie pochodzących z Rosji i Białorusi. Eksperci z HackerU Polska wskazują, że rosnąca liczba takich ataków i coraz bardziej zaawansowane zagrożenia stanowią jedno z głównych wyzwań dla bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście obrony narodowej. Ataki te mogą prowadzić do wycieku poufnych danych, zakłócenia operacji wojskowych oraz naruszenia integralności systemów krytycznych.

 

Cyberataki mogą prowadzić do wycieku poufnych danych, zakłócenia operacji wojskowych oraz naruszenia integralności systemów krytycznych. Dotyczy to zarówno systemów wojskowych, jak i cywilnych firm, które świadczą usługi lub dostarczają produkty dla infrastruktury wojskowej.

– Ponadto, prowadzenie wrogich operacji dezinformacyjnych może podważać zaufanie społeczeństwa i destabilizować sytuację wewnętrzną w kraju – komentuje Maciej Cieśla, Head of Cybersecurity z HackerU Polska. – Cyberataki na systemy infrastruktury krytycznej, takiej jak systemy energetyczne, telekomunikacyjne i transportowe, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa i sił zbrojnych, mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa narodowego.

Cyberataki stały się integralną częścią nowoczesnych działań wojennych. Są wykorzystywane do zbierania informacji wywiadowczych, zakłócania systemów dowodzenia i kontroli oraz atakowania infrastruktury krytycznej przeciwnika. Przykładem jest rosyjska inwazja na Ukrainę, gdzie cyberataki odegrały kluczową rolę. Ataki typu DDoS, socjotechniczne czy z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania mają na celu sparaliżowanie kluczowych systemów, kradzież danych lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu. Operacje informacyjne i dezinformacyjne mają na celu wpłynięcie na opinię publiczną, morale przeciwnika oraz podważenie zaufania do instytucji państwowych.

Cyberataki mogą mieć katastrofalne konsekwencje dla infrastruktury krytycznej, systemów obronnych oraz życia obywateli. Rosja, Iran, Chiny i Korea Północna są najczęściej wskazywane jako źródła takich zagrożeń, do tej listy dołącza również Białoruś. Grupy terrorystyczne wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne do przeprowadzania cyberataków, co może prowadzić do poważnych zakłóceń w dostawach energii, komunikacji, transporcie oraz usługach publicznych, zagrażając bezpieczeństwu obywateli i destabilizując sytuację w kraju.

Jednym z głównych wyzwań w zwalczaniu cyberterroryzmu jest trudność w identyfikacji i ściganiu sprawców, którzy często działają anonimowo i z różnych lokalizacji na świecie. Ponadto, cyberataki mogą być przeprowadzane z minimalnym nakładem środków, co czyni je atrakcyjną opcją dla grup terrorystycznych. Przykładem może być sytuacja, w której potencjalny terrorysta nie musi już przeprowadzać fizycznych ataków, lecz wystarczy, że zainicjuje atak cybernetyczny, np. dezaktywując systemy podtrzymywania życia w szpitalu. Potencjalne cele cyberataków obejmują systemy energetyczne, telekomunikacyjne, finansowe, transportowe oraz obiekty wojskowe i rządowe.

Aby skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom, niezbędne jest wdrożenie kompleksowych strategii bezpieczeństwa informacyjnego na poziomie narodowym. Obejmują one zaawansowane systemy detekcji i zapobiegania zagrożeniom, zarządzanie oprogramowaniem oraz kompetentnie prowadzone szkolenia. Współpraca z sektorem prywatnym i międzynarodowymi instytucjami jest kluczowa dla wymiany informacji na temat zagrożeń i najlepszych praktyk. Wdrożenie rygorystycznych środków bezpieczeństwa dla systemów zarządzania infrastrukturą krytyczną, takich jak systemy kontroli przemysłowej (ICS) i systemy SCADA, jest niezbędne.

 

Eksperci z HackerU Polska podkreślają konieczność regularnych audytów bezpieczeństwa i testów, które pomogą zidentyfikować luki i słabe punkty systemów. Ważne jest również opracowanie strategii komunikacyjnych i kampanii informacyjnych w celu przeciwdziałania dezinformacji. Współpraca z mediami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego jest kluczowa dla promowania rzetelnych źródeł informacji. Wzrost świadomości obywatelskiej na temat rozpoznawania fałszywych informacji oraz inwestycje w szkolenia i rozwój specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego są niezbędne. Firmy sektora prywatnego oferują nowatorskie rozwiązania, które mogą podnieść poziom cyberbezpieczeństwa i obronności.

– Skuteczne wdrożenie tych strategii wymaga ścisłej współpracy między różnymi instytucjami państwowymi, sektorem prywatnym oraz społeczeństwem obywatelskim. Tylko zintegrowane podejście, uwzględniające zarówno aspekty technologiczne, jak i ludzkie, pomoże zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacyjnego w obliczu rosnących zagrożeń – podsumowuje Maciej Cieśla, Head of Cybersecurity z HackerU Polska.

Cyberbezpieczeństwo jest obecnie jednym z najważniejszych elementów obrony narodowej. W obliczu rosnących zagrożeń ze strony państw takich jak Rosja, Iran, Chiny i Korea Północna, Polska musi inwestować w zaawansowane technologie i systemy ochrony, aby zabezpieczyć swoją infrastrukturę krytyczną oraz chronić dane i systemy przed atakami cybernetycznymi. Edukacja, współpraca międzynarodowa oraz innowacyjne rozwiązania sektora prywatnego odgrywają kluczową rolę w budowaniu skutecznych strategii obronnych. Tylko dzięki zintegrowanemu podejściu, uwzględniającemu zarówno aspekty technologiczne, jak i ludzkie, możliwe jest skuteczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego i obrony narodowej.

źródło: informacja prasowa
grafiki przygotowane przez DALL-E od ChatGPT