Pracownicy firm „dokarmiają” AI wrażliwymi danymi swoich pracodawców.

W ostatnich miesiącach ilość danych wprowadzanych przez pracowników do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji gwałtownie wzrosła. Od marca 2023 do marca 2024 odnotowano niemal sześciokrotny wzrost (485%). Badania przeprowadzone przez Cyberhaven Labs ujawniają, że pracownicy często korzystają z prywatnych kont, co stanowi poważne zagrożenie dla organizacji, ponieważ ponad ¼ tych informacji to dane wrażliwe.   Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z prywatnych kont Rosnąca […]

Czytaj więcej

Eurostat: niewystarczająca cyberochrona polskich firm

Polskie przedsiębiorstwa znalazły się na drugim miejscu w niechlubnym rankingu unijnym pod względem liczby firm, które doświadczyły naruszeń bezpieczeństwa cyfrowego, jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu „Cyfryzacja w Europie”. Trzy na dziesięć przebadanych polskich firm zgłosiło przynajmniej jeden incydent tego rodzaju, co jest wynikiem znacznie powyżej średniej unijnej, gdzie co piąta firma (22%) w ciągu roku doświadcza przynajmniej jednego […]

Czytaj więcej