Firma McKinsey ocenia, że rozwiązania oparte na AI mogą przyczynić się do wytworzenia wartości wynoszącej od 3,5 do 5,8 bln USD rocznie, podczas gdy PwC szacuje, iż w połowie lat trzydziestych automatyzacja może stanowić zagrożenie dla 30% miejsc pracy. Rozwój sztucznej inteligencji nabiera tempa. Przyglądamy się bliżej raportowi The Future of AI and Human Experience (Przyszłość AI a ludzkie doświadczenia).

Nadal nie milkną echa po tegorocznych targach CES. Dla tych, którzy śledzili je nieco mniej pilnie warto wspomnieć, że sztuczna inteligencja była w tym roku odmieniana przez wszystkie przypadki. Szczególnie spodobał mi się pomysł stworzenia platformy internetowej poświęconej wymianie doświadczeń w dziedzinie sztucznej inteligencji zaproponowanej przez LG i Element AI. Firmy te zaprezentowały wspólnie podczas targów CES 2021 ciekawy dokument.

AIX Exchange: The Future of AI and Human Experience (Przyszłość AI a ludzkie doświadczenia) to coś w rodzaju wielopłaszczyznowego, cyfrowego raportu zawierającego pogłębione wywiady z czołowymi ekspertami w dziedzinach: sztucznej inteligencji (AI), ochrony konsumentów, projektowania oraz biznesu.

 

 

Dokument AIX Exchange jest oparty na ramowej koncepcji poziomów doświadczeń AI (Levels of Artificial Intelligence Experience – AIX), przedstawionej na targach CES w ubiegłym roku. Propozycja ta dotyczy wspólnego zdefiniowania postępów w dziedzinie konsumenckich zastosowań AI przy zachowaniu podejścia skoncentrowanego na potrzebach użytkowników.

Multimedialne opracowanie prezentuje projekt AIX ze szczegółowym omówieniem sześciu kluczowych kwestii zatytułowanych: Percepcja społeczna, Etyka, Transparentność, Doświadczenia użytkownika, Kontekst oraz Relacje. Każdy z tych tematów zawiera wzajemnie powiązane zagadnienia cząstkowe, np. wpływ interfejsu użytkownika na budowanie transparentności czy zależność między sprecyzowanym przeznaczeniem produktów z AI a stosowaniem ich przez użytkowników.

Z myślą o dotarciu do wszystkich zainteresowanych w raporcie zamieszczono też rozdział „Zrozumieć sztuczną inteligencję”. Przybliża on szerszej grupie odbiorców niektóre z technicznych aspektów dyskusji.

– Mieliśmy odczucie, że przedstawiciele różnych środowisk prowadzą oddzielne dyskusje, korzystając z różnorodnych platform. Dlatego chcieliśmy zapewnić całej branży możliwość łatwego zapoznania się z tymi ważnymi zagadnieniami w jednym miejscu. Celem tego przedsięwzięcia nie jest odpowiadanie na pytania, lecz zadawanie ich z uwzględnieniem perspektywy użytkownika końcowego. Mamy nadzieję, że poruszając kwestie związane ze sztuczną inteligencją oraz jej możliwościami, lepiej zrozumiemy pojawiające się zagrożenia, z kolei współpracując z nią – będziemy kształtować przyszłość – powiedział dr I.P.Park

 

 

Raport pojawia się w momencie ważnym dla technologii, która znajduje coraz szersze zastosowanie w naszych domach, samochodach i kieszeniach. AIX Exchange powstał, aby połączyć szeroki wachlarz eksperckich spojrzeń na przyszłość sztucznej inteligencji oraz jej zastosowań w otoczeniu ludzi, np. w domu, samochodzie, w miejscu pracy czy przestrzeni publicznej.

Wiele osób z branży dostrzega zarówno ogromny potencjał tej technologii, jak i związane z nią zagrożenia oraz potrzebę połączenia sił, aby kształtować bezpieczną przyszłość – powiedział Jean-François Gagné, dyrektor generalny firmy Element AI.

 

Opracowanie zawiera ponadto odniesienia do najnowszych wydarzeń w branży oraz łatwych w odbiorze treści udostępnianych konsumentom, np. infografikę o historii sztucznej inteligencji.

Przygotowano również raport wygenerowany przez AI z badań konwersacyjnych, w których wykorzystując metody przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia głębokiego, dokonano analizy rozmów różnych grup ludzi na temat sztucznej inteligencji.

Raport znajdziecie tutaj.