Pracownicy firm „dokarmiają” AI wrażliwymi danymi swoich pracodawców.

W ostatnich miesiącach ilość danych wprowadzanych przez pracowników do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji gwałtownie wzrosła. Od marca 2023 do marca 2024 odnotowano niemal sześciokrotny wzrost (485%). Badania przeprowadzone przez Cyberhaven Labs ujawniają, że pracownicy często korzystają z prywatnych kont, co stanowi poważne zagrożenie dla organizacji, ponieważ ponad ¼ tych informacji to dane wrażliwe.   Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z prywatnych kont Rosnąca […]

Czytaj więcej